Open Mobile Menu

Chris Dupont

Oprichter / Founder

Look beneath the photo’s for the English version.

Ik werk, als verpleegkundige met bijzondere beroepstitel intensieve zorgen en spoedgevallenzorg, sinds 2005 op een spoedgevallen van een supraregionaal referentieziekenhuis in België. Hier werk ik niet alleen op de spoedgevallen zelf, maar ook als ambulance – en MUG – verpleegkundige.

Ondertussen ben ik reeds meer dan 10 jaren actief in de medische hulpverlening van gemotoriseerde sporten in binnen – en buitenland. Voor het Medical Team van Circuit Zolder ben ik sinds 2011 de hoofdverpleegkundige. Hierdoor ben ik verantwoordelijk voor alle ambulanciers, verpleegkundigen, de dagplanning, medisch materiaal, … maar ook de coördinatie van de hulpverlening.

Door verschillende opleidingen en stages in binnen – en buitenland kan ik beschikken over een uitgebreide reeks certificaten en bijzondere ervaringen. Tot nu toe kan ik putten uit ervaring in medische hulpverlening in België, Nederland, UK, Haïti, Kenia, Tanzania, Canada, Hongarije.

Met toch wel een beetje trots kan ik zeggen dat ik de eerste verpleegkundige in de Benelux ben die gecertificeerd is als critical care (CCP-C) & flight paramedic (FP-C) door de “International Board of Specialty  Certifications (IBSC)” en de “Board for Critical Care Transport Paramedic Certification (BCCTPC)”. Dit na een cursus “Critical Care Transport Paramedic” via de College of Remote and Offshore Medicine Foundation (COROM) in Malta en stage bij de Hungarian Air Ambulance in Hongarije. En dit gecombineerd met mijn jarenlange ervaring in het werkveld. Bijkomend ben ik eveneens geregistreerd bij de “Malta Registry of Paramedics” als paramedic.

Door mijn bijzondere interesse in de laatste nieuwe ontwikkelingen in de (prehospitaal) hulpverlening en mijn achtergrond is in 2016 “Prehospital Solutions” ontstaan.

Via deze weg wil ik hoogstaande, praktische, levensechte en realistische opleidingen en bijscholingen aanbieden aan de gehele hulpverleningsketen. Dit volgens de laatste nieuwe inzichten en zo een poging te doen om de zorg naar elke patiënt toe naar een hoger niveau te tillen.

Om bij te blijven in de laatste inzichten ben ik onder andere lid van een aantal organisaties:

Ook is het aanbieden van hoogstaande en hedendaagse medische & paramedische zorgen gedurende (gemotoriseerde) evenementen, repatriëringen via de weg of lucht, consulting, … tot en met coördinatie van het medische luik tijdens evenementen deel van de doelstellingen.

Specialiteiten: Prehospital care, trauma care, critical care, flight medicine, remote medicine, retrieval medicine, tactical medicine, disaster management, rescue coordination, incident management

I’m a Belgian certified emergency registered nurse (CEN) and critical care registered nurse (CCRN). From 2005 I’m working at the emergency department of a reference hospital in Belgium. Not only the work on the department is what I do, you find me mainly prehospital as an ambulance nurse or as member of an advanced trauma & critical care team (doctor + ER – nurse).

Meanwhile I have more then 10 years of experience in the medical aid at motor sport events in Belgium and abroad. For the Medical Team of the race track of Zolder I’m from 2011 the chief nurse. This means that I’m responsible for the EMT’s, nurses, day planning, medical equipement, … but also for the coordination during incidents.

Because of several courses and clinical internships in Belgium and abroad I can count on a whole series of certificates and special experiences. At this point I gain from experience in the medical aid in Belgium, Netherlands, UK, Haïti, Kenya,Tanzania, Canada and Hungary.

With a little bit of proud I can say that I’m the first nurse in the Benelux who is certified as a critical care (CCP-C) and flight paramedic (FP-C) by the “International Board of Specialty  Certifications (IBSC)” and the “Board for Critical Care Transport Paramedic Certification (BCCTPC)”. This after a course “Critical Care Transport Paramedic” by the College of Remote and Offshore Medicine Foundation (COROM) in Malta and an internship with the Hungarian Air Ambulance in Hungary. This combined with my years of experience in this work field. With the “Malta Registry of Paramedics” I’m also certified as a paramedic.

In 2016 “Prehospital Solutions” is founded due my background and special interests in the latest developments about (prehospital) aid and rescue.

The purpose is to give high grade, practical, life like and realistic courses to the whole chain of incident responders. Always following the latest insights in to the subjects and trying to get the aid to the patient to a higher level.

To be up level with the latest insights in critical & emergency care, I’m member of some organizations:

Providing high qualified and the latest medical & paramedical aid during (motor sport) events, retrievals by road or air, consulting, … till the coordination of the medical aid during events are the goals.

 

Specialties: Prehospital care, trauma care, critical care, flight medicine, remote medicine, retrieval medicine, tactical medicine, disaster management, rescue coordination, incident management

Back to top