Basis reanimatie volwassenen met AED

Over deze opleiding

Jaarlijks hebben in Europa tussen 350.000 à 700.000 personen een plotse hartstilstand. 1/3 hiervan hebben een hartinfarct en overlijden binnen het uur na het optreden van de symptomen. De meest van deze harstilstanden hebben een ventrikelfibrillatie of een polsloze ventrikeltachycardie als hartritme. De enige behandeling voor deze ritmes is snelle reanimatie en defibrillatie door omstaanders. Wordt dit niet gedaan en er is geen reanimatie begonnen, daalt de overlevingskans elke minuut met 10 à 12 %. Als de persoon met het hartinfarct opgenomen wordt in het ziekenhuis, dan komen die levensbedreigende hartritmes maar voor in 5% van de gevallen. (bron European Resuscitation Council) .

Dus enerzijds snelle herkenning van de symptomen en snel hulp inroepen is levensreddend! Maar anderzijds ook het kunnen en durven reanimeren en defibrilleren!

Op veel publieke plaatsen en sportclubs is er reeds een automatische defibrillator geplaatst voor het gebruik door het publiek bij iemand met een hartstilstand. Maar we zien dat nog steeds een minderheid van de bevolking effectief hulp verleent en/of die publieke defibrillator gebruikt.

U kan weinig fout doen met deze technieken en toestellen, alleen moet iemand het u aanleren zodat voor u de drempel om te helpen kleiner wordt.

Jij leert
  • de symptomen van een hartinfarct herkennen;
  • hoe correct hulp in roepen via het noodnummer 112;
  • reanimatie;
  • defibrillatie met een (publieke) automatisch defibrillator;
  • wat te doen bij verstikking;

Best herhaalt u 2 x per jaar of minstens jaarlijks de workshop.

Praktisch

Inschrijven kan via het contactformulier met vermelding van uw naam, voornaam, beroep en telefoonnummer.

De workshop kan ook in combinatie met de workshop “Bleeding Control” gegeven worden.

Deze opleiding kan u deels financieren via de KMO – portefeuille.
Prehospital Solutions is een geregistreerd opleidingsinstituut.
Ons erkenningsnummer is “Prehospital Solutions – DV.0243241”.

Docenten

Chris Dupont

Oprichter / Docent

Lees meer »

Frederick Perreman

Herwig Loyens

Schrijf je in