Maand: december 2016

#FOAMed & #FOAMems : Irish Journal of Paramedicine; volume 1, issue 1, june 2016

irishjournalofparamedicine1

In Ierland is er sinds 2016 een wetenschappelijk magazine voor prehospitaal zorg. Namelijk, “Irish Journal of Paramedicine”. Het is een officiële “journal” van de “Irish college of Paramedics”, welke open acces en peer – reviewed is. En natuurlijk ligt de focus op de Ierse situatie. Dit magazine staat vol met wetenschappelijke artikels over opleiding, onderzoek, […]

Read More
Back to top