Niet dringend liggend ziekenvervoer (NDLZ)

sec_ambu1

In deze erkende opleiding leer je op een correcte en kwaliteitsvolle manier hoe je moet omgaan met patiënten, brancardage, het verplaatsen van de patiënten, de specifieke problemen, levensbedreigende toestanden herkennen, … Daarnaast leer je ook hoe je eerste hulp moet toepassen tot de 112 – diensten ter plaatse zijn en met hun samen te werken.

Dit allemaal om voor je werkgever kwaliteitsvol niet-dringend ziekenvervoer te kunnen uitvoeren.

De opleiding zelf is een goede mix tussen theorie en praktijk, zodat er voldoende praktische oefening is van de aangeleerde technieken.

Na het examen met goed gevolg af te leggen, krijg je een attest voor niet-dringend liggend ziekenvervoer welke erkend is door het Agentschap Zorg & Gezondheid van de Vlaamse Overheid.

Doelgroep

 • iedereen die als chauffeur en/of begeleider aan de slag wil gaan in het niet-dringend liggend ziekenvervoer

Vereiste voorkennis

 • geen voorkennis vereist

Duur

 • 24 uren inclusief examen (theoretische & praktisch)

Programma

 • de rol van de ziekenvervoerder & begeleider;
 • het borglandschap, patiëntenzorg, algemene hygiëne;
 • anatomie;
 • de benadering van een situatie: veiligheid, preventie, infectierisico’s, psychologische hulpverlening;
 • reanimatie & AED (automatische externe defibrillator): reanimatie, AED, verstikking, veiligheidshouding, O2;
 • bloedingen & breuken: levensbedreigende bloedingen, shock, letsels aan het voortbewegingsstelsel, letsels aan hoofd en hals, buik en rug;
 • wondverzorging: algemeen, speciale verwondingen, verbandleer, brandwonden;
 • ziektebeelden: flauwte, beroerte, ademhalingsproblemen, hartinfarct, diabetes, vergiftiging,…;
 • evacuatietechnieken;
 • brancardage: hef- en tiltechnieken, gebruik van draagstoel, schepbrancard, brancard, …;

Aantal deelnemers

 • minimum 8
 • maximaal 15

Prijs

 • 270 euro

Voor meer informatie of om de opleiding te boeken, mail naar training@prehospitalsolutions.com.

 

Back to top